ANGAJARE

INFORMARE : POSTURI DISPONIBILE, REZULTATE CONCURS, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ


Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat de OCPI Prahova in perioada 23-26.04.2018, pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier cadastru gradul II pe perioada determinata de 36 de luni.
VIZUALIZARE Lista

CENTRALIZATOARE cu punctajele finale la examenul de promovare din data de 28.03.2018
VIZUALIZARE Centralizator

ANUNT - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Cadastru, pe perioada determinata de timp, in cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Inregistrare Sistematica, organizat in perioada 23.04.2018-26.04.2018
VIZUALIZARE Anunt
Bibliografie si tematica

Lista cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara in cadrul OCPI Prahova
VIZUALIZARE Lista

ANUNT - Examen de promovare a personalului contractual organizat in data de 28.03.2018
VIZUALIZARE Anunt examen
Bibliografie si tematica - Asistent registrator principal IA
Bibliografie si tematica - Subinginer cadastru IA
Bibliografie si tematica - Referent IA arhiva
Bibliografie si tematica - Referent IA registratura
Bibliografie si tematica - Tehnician cadsastru IA registratura