ANGAJARE

INFORMARE : POSTURI DISPONIBILE, REZULTATE CONCURS, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ

ANUNŢ : Listă cuprinzând candidați admişi/respinși să participe la concursul organizat de OCPI PRAHOVA în perioada 24.07.2019 - 29.07.2019, pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare listă candidați admişi/respinși la concursul organizat în perioada 24.07.2019 - 29.07.2019 pentru ocuparea unui post vacant de executie pe perioada determinata de 36 de luni, în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează un concurs în perioada 24.07.2019-29.07.2019, pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare INFORMAȚII SUPLIMENTARE - pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier gr. II (specialitatea economica ) din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp


ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare în grad imediat superior din 12.06.2019
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele finale acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise şi a interviului la concursul din perioada 29.05.2019-03.06.2019
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaţilor la interviul concursului din perioada 29.05-03.06.2019
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Listă cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcţionale ale OCPI PRAHOVA
Vizualizare listă salariaţi

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților după susținerea probei scrise la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică (29.05 - 03.06.2019)
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara (în data de 12.06.2019)
Vizualizare ANUNȚ
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de asistent registrator și registrator din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier achizitii din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier cadastru din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier din cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii

ANUNŢ : Listă cuprinzând salariaţii admişi/respinși să participe la concursul organizat de OCPI PRAHOVA în luna mai 2019 (29.05.2019 - 03.06.2019), pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare listă salariaţi admişi/respinși la concursul organizat în perioada 29.05.2019 - 03.06.2019 pentru ocuparea unui post vacant (referent) în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează un concurs în perioada 29.05.2019-03.06.2019, pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare INFORMAȚII SUPLIMENTARE - pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare INFORMAȚII SUPLIMENTARE - pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Serviciului Cadastru/Biroul Fond Funciar

Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier cadastru din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de referent din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier cadastru din cadrul Serviciului Cadastru/Biroul Fond Funciar

CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă nedeterminată de timp
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante (12.03-18.03.2019)
Vizualizare centralizator - final - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante (proba interviu - 18.03.2019)
Vizualizare centralizator - proba interviu - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante (proba scrisa - 14.03.2019)
Vizualizare centralizator - proba scrisă după recorectarea lucrării - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante (proba scrisa - 13.03.2019)
Vizualizare centralizator - proba scrisă - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Listă cuprinzând salariaţii admişi/respinși să participe la concursul organizat de OCPI PRAHOVA în luna martie 2019 (12.03-18.03.2019), pentru ocuparea unor posturi vacante
- Vizualizare listă salariaţi admişi/respinși la concursul organizat în perioada 12.03-18.03.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante (asistent registrator) în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică
- Vizualizare listă salariaţi admişi/respinși la concursul organizat în perioada 12.03-18.03.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante (consilier) în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante (la concurs din 21-26.02.2019)
Vizualizare centralizator - final - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară
Vizualizare centralizator - final - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante (interviu - 26.02.2019)
Vizualizare centralizator - proba interviu - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară
Vizualizare centralizator - proba interviu - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante (proba scrisa - 21.02.2019)
Vizualizare centralizator - proba scrisă - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară
Vizualizare centralizator - proba scrisă - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează un concurs în perioada 12.03.2019-18.03.2019, pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare ANUNȚ - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată de timp de 36 de luni în cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare INFORMAȚII SUPLIMENTARE - pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică

Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier cadastru din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de asistent registrator din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică

CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp

ANUNŢ : Listă cuprinzând salariaţii admişi/respinși să participe la concursul organizat de OCPI PRAHOVA în luna februarie 2019 (21-26.02.2019), pentru ocuparea unor posturi vacante
- Vizualizare listă salariaţi admişi/respinși la concursul organizat în perioada 21-26.02.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică
- Vizualizare listă salariaţi admişi/respinși la concursul organizat în perioada 21-26.02.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară

ANUNŢ : Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează un concurs în perioada 21.02.2019 - 26.02.2019 , pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare ANUNȚ - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată de timp
Vizualizare ANUNȚ - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată de timp de 36 de luni, în cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare INFORMAȚII SUPLIMENTARE - pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică

Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier cadastru gradul II și consilier debutant din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de referent treapta II
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de asistent registrator treapta II

CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă nedeterminată de timp
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare centralizator - proba scrisă - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului ECONOMIC
Vizualizare centralizator - proba scrisă - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică
Vizualizare centralizator - proba scrisă - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară

Vizualizare centralizator - interviu - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului ECONOMIC
Vizualizare centralizator - interviu - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică
Vizualizare centralizator - interviu - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară

Vizualizare centralizator - final - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului ECONOMIC
Vizualizare centralizator - final - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică
Vizualizare centralizator - final - pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară

ANUNŢ : Listă cuprinzând salariaţii admişi/respinși să participe la concursul organizat de OCPI PRAHOVA în luna ianuarie 2019, pentru ocuparea unor posturi vacante
- Vizualizare listă salariaţi admişi/respinși la concursul organizat în perioada 09-15.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului ECONOMIC
- Vizualizare listă salariaţi admişi/respinși la concursul organizat în perioada 09-11.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică
- Vizualizare listă salariaţi admişi/respinși la concursul organizat în perioada 09-15.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 14.12.2018
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează un concurs în perioada 09.01.2019 - 15.01.2019 , pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare ANUNȚ - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă nedeterminată de timp
Vizualizare ANUNȚ - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată de timp de 36 de luni, în cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de referent treapta II
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de asistent registrator principal gradul II
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de asistent registrator treapta II
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier cadastru gradul II și consilier debutant din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de referent (șofer) treapta II
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier gradul II
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă nedeterminată de timp
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp