ANGAJARE

INFORMARE : POSTURI DISPONIBILE, REZULTATE CONCURS, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ

Centralizator final la examenul de promovare din 16.06.2021 (după contestații)
Vizualizare centralizator (Serv. Economic)
Vizualizare centralizator (Comp. Arhiva)

LISTA cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din cadrul compartimentelor funcţionale ale Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA-16.06.2021
Vizualizare listă

ANUNȚ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează concurs , în data de 16.06.2021, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară
Anunț promovare
Bibliografie și tematică Referent Serviciul Economic
Bibliografie și tematică Referent Arhivă
Model Cerere (document word)

ANUNȚ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează concurs , în perioada 06.05.2021-12.05.2021, pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă determinată de timp
Anunț
Bibliografie și tematică Consilier BIS

ANUNȚ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează concurs , în perioada 06.05.2021-12.05.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp,
Anunț
Bibliografie și tematică Asistent Registrator
Bibliografie și tematică Consilier Birou Avize și Recepții
Bibliografie și tematică Consilier Serviciul Economic
Bibliografie și tematică Consilier Birou Fond Funciar

MODELE CERERI
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă nedeterminată de timp
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp