ANGAJARE

INFORMARE : POSTURI DISPONIBILE, REZULTATE CONCURS, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ

ANUNŢ : Examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară - organizat în data de 24.03.2020
Vizualizare anunț
Vizualizare tematică și bibliografie BJRUSP
Vizualizare tematică și bibliografie Asistent Registrator
Vizualizare tematică și bibliografie Consilier Cadastru
Vizualizare tematică și bibliografie Referent
Model cerere
Model cerere

MODELE CERERI
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă nedeterminată de timp
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp