ANGAJARE

INFORMARE : POSTURI DISPONIBILE, REZULTATE CONCURS, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ

Centralizator FINAL cu punctele acordate candidaţilor la interviul concursului din 06-12.05.2021, organizat pentru ocuparea unor posturi vacante
Centralizator cu notele finale acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise şi a interviului la concursul din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de asistent registrator principal debutant, din cadrul OCPI PRAHOVA, Serviciul Publicitate Imobiliara

Centralizator cu notele finale acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise şi a interviului la concursul din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier cadastru, din cadrul OCPI PRAHOVA, Biroul Avize și Recepții

Centralizator cu notele finale acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise şi a interviului la concursul din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier, din cadrul OCPI PRAHOVA,Serviciul Economic

Centralizator cu notele finale acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise şi a interviului la concursul din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier cadastru si consilier cadastru debutant, din cadrul OCPI PRAHOVA, Biroul Fond Funciar

Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la interviul concursului din 06-12.05.2021, organizat pentru ocuparea unor posturi vacante
Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la interviul concursului din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de asistent registrator principal debutant, din cadrul OCPI PRAHOVA, Serviciul Publicitate Imobiliara

Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la interviul concursului din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier cadastru, din cadrul OCPI PRAHOVA, Biroul Avize și Recepții

Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la interviul concursului din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier, din cadrul OCPI PRAHOVA,Serviciul Economic

Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la interviul concursului din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier cadastru si consilier cadastru debutant, din cadrul OCPI PRAHOVA, Biroul Fond Funciar

Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la proba scrisă, la concursul din 06-12.05.2021, organizat pentru ocuparea unor posturi vacante
Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la proba scrisă, la concursul din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de asistent registrator principal debutant, din cadrul OCPI PRAHOVA, Serviciul Publicitate Imobiliara

Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la proba scrisă, la concursul din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier cadastru, din cadrul OCPI PRAHOVA, Biroul Avize și Recepții

Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la proba scrisă, la concursul din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier, din cadrul OCPI PRAHOVA,Serviciul Economic

Centralizator cu punctele acordate candidaţilor la proba scrisă, la concursul din 06-12.05.2021, organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual de executie de consilier cadastru si consilier cadastru debutant, din cadrul OCPI PRAHOVA, Biroul Fond Funciar

ANUNȚ: Lista candidaților admiși să participe la concursul organizat în perioada 06.05.2021-12.05.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp,
pentru postul de Asistent Registrator - Serviciul Publicitate Imobiliară
pentru postul de Consilier -Birou Avize și Recepții
pentru postul de Consilier -Serviciul Economic
pentru postul de Consilier -Birou Fond Funciar

ANUNȚ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează concurs , în perioada 06.05.2021-12.05.2021, pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă determinată de timp
Anunț
Bibliografie și tematică Consilier BIS

ANUNȚ: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează concurs , în perioada 06.05.2021-12.05.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp,
Anunț
Bibliografie și tematică Asistent Registrator
Bibliografie și tematică Consilier Birou Avize și Recepții
Bibliografie și tematică Consilier Serviciul Economic
Bibliografie și tematică Consilier Birou Fond Funciar

MODELE CERERI
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă nedeterminată de timp
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp