ANGAJARE

INFORMARE : POSTURI DISPONIBILE, REZULTATE CONCURS, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele finale acordate candidaţilor la concursul din 10.09-13.09.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de consilier cadastru
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele acordate candidaţilor după susţinerea probei interviu la concursul din 10.09-13.09.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de consilier cadastru
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise la concursul din 12.09-18.09.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de sofer
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Lista cuprinzând canditaţii admişi/respinşi să participe la examenul de promovare a personalului contractual, organizat in data de 20.09.2019
Vizualizare lista

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise la concursul din 10.09.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de consilier cadastru
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Examen de promovare a personalului contractual, organizat in data de 20.09.2019
Vizualizare anunț
Vizualizare tematică și bibliografie

ANUNŢ : Lista cuprinzând canditaţii admişi/respinşi să participe la concursul organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA în perioada 12-18.09.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuţie, pe o perioadă nedeterminată ,din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA-Serviciul ECONOMIC
Vizualizare lista

ANUNŢ : Lista cuprinzând canditaţii admişi/respinşi să participe la concursul organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA în perioada 10-13.09.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuţie, pe o perioadă determinată ,din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA-Serviciul CADASTRU- Biroul de Înregistrare Sistematică
Vizualizare lista

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele finale acordate candidaţilor la concursul din perioada 23.08-28.08.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de consilier cadastru
Vizualizare centralizator final

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele acordate candidaţilor după susţinerea probei interviu la concursul din perioada 23.08-28.08.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de consilier cadastru
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise la concursul din perioada 23.08-28.08.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de consilier cadastru
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Concurs in perioada 12.09-18.09.2019, pentru ocuparea unui post vacant de sofer (treapta I), cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp, in cadrul Serviciului Economic
Vizualizare anunț
Vizualizare tematică și bibliografie

ANUNŢ : Concurs in perioada 10.09-13.09.2019, pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă determinată de timp, în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică
Vizualizare anunț
Vizualizare tematică și bibliografie
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp

ANUNŢ : Lista cuprinzând canditaţii admişi/respinşi să participe la concursul organizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA în perioada 23-28.08.2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuţie, pe o perioadă nedeterminată ,din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA-Serviciul CADASTRU- Biroul Fond Funciar
Vizualizare lista

ANUNŢ : Centralizator nominal cu notele finale acordate candidaţilor după susţinerea probei scrise şi a interviului la concursul din perioada 24.07-29.07.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie repartizat pe perioada determinata de timp
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Concurs in perioada 23.08-28.08.2019, pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp,repartizat de la bugetul din venituri proprii-activitatea curentă
Vizualizare anunț
Vizualizare tematică și bibliografie

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaţilor la interviul concursului din perioada 24.07-29.07.2019, organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie repartizat pe perioadă determinată de timp de la bugetul din venituri proprii
Vizualizare centralizator

ANUNŢ : Centralizator nominal cu punctele acordate candidaților după susținerea probei scrise la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică (24.07.2019 - 29.07.2019)
Vizualizare centralizator (consilier gradul II - Specialitatea Economic )

ANUNŢ : Listă cuprinzând candidați admişi/respinși să participe la concursul organizat de OCPI PRAHOVA în perioada 24.07.2019 - 29.07.2019, pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare listă candidați admişi/respinși la concursul organizat în perioada 24.07.2019 - 29.07.2019 pentru ocuparea unui post vacant de executie pe perioada determinata de 36 de luni, în cadrul Serviciului Cadastru - Biroul de înregistrare sistematică

ANUNŢ : Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează un concurs în perioada 24.07.2019-29.07.2019, pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare INFORMAȚII SUPLIMENTARE - pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier gr. II (specialitatea economica ) din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp

ANUNŢ : Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA organizează un concurs în perioada 12.03.2019-18.03.2019, pentru ocuparea unor posturi vacante
Vizualizare ANUNȚ - concurs pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă determinată de timp de 36 de luni în cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare INFORMAȚII SUPLIMENTARE - pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică

Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de consilier cadastru din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică
Vizualizare tematică și bibliografie pentru postul de asistent registrator din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică

CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp

MODELE CERERI
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă nedeterminată de timp
CERERE înscriere concurs pentru posturi pe perioadă determinată de timp