ANGAJARE

INFORMARE : POSTURI DISPONIBILE, REZULTATE CONCURS, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ


CENTRALIZATOR cu punctajele finale după susținerea probei scrise și a interviului la concursul din perioada 26-28.06.2018, pentru ocuparea unor posturi vacante.
VIZUALIZARE Centralizator

CENTRALIZATOR cu punctajele finale la proba scrisa din 26-28.06.2018, pentru ocuparea unor posturi vacante.
VIZUALIZARE Centralizator

Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat de OCPI Prahova in perioada 26-28.06.2018, pentru ocuparea unor posturi vacante de executie
VIZUALIZARE Lista - consilier cadastru gradul I si referent treapta II - Biroul Înregistrare Sistematică
VIZUALIZARE Lista - consilier debutant - Biroul Înregistrare Sistematică
VIZUALIZARE Lista - consilier gradul II- Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții

ANUNȚURI - Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante - organizat în perioada 26.06 -28.06.2018
VIZUALIZARE Anunt - consilier gradul II birou BJRUSP
Bibliografie si tematica - consilier gradul II birou BJRUSP
VIZUALIZARE Anunt Concurs -Consilier debutant (achiziții publice), Consilier cadastru gradul II, Referent treapta II în cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de înregistrare sistematică
Bibliografie si tematica - Consilier debutant în cadrul Biroul de înregistrare sistematică
Bibliografie si tematica - Consilier cadastru gradul II în cadrul Biroul de înregistrare sistematică
Bibliografie si tematica - Referent în cadrul Biroul de înregistrare sistematică

CENTRALIZATOR cu punctajele finale la proba scrisa din data de 23.04.2018, pentru ocuparea postului vacant de consilier cadastru gradul II ,in cadrul Biroului de Inregistrare Sistematica.
VIZUALIZARE Centralizator

Lista cuprinzand candidatii admisi sa participe la concursul organizat de OCPI Prahova in perioada 23-26.04.2018, pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier cadastru gradul II pe perioada determinata de 36 de luni.
VIZUALIZARE Lista

CENTRALIZATOARE cu punctajele finale la examenul de promovare din data de 28.03.2018
VIZUALIZARE Centralizator

ANUNȚ - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier Cadastru, pe perioada determinata de timp, in cadrul Serviciului Cadastru, Biroul de Inregistrare Sistematica, organizat in perioada 23.04.2018-26.04.2018
VIZUALIZARE Anunt
Bibliografie si tematica

Lista cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara in cadrul OCPI Prahova
VIZUALIZARE Lista

ANUNȚ - Examen de promovare a personalului contractual organizat in data de 28.03.2018
VIZUALIZARE Anunt examen
Bibliografie si tematica - Asistent registrator principal IA
Bibliografie si tematica - Subinginer cadastru IA
Bibliografie si tematica - Referent IA arhiva
Bibliografie si tematica - Referent IA registratura
Bibliografie si tematica - Tehnician cadsastru IA registratura