ANGAJARE

INFORMARE : POSTURI DISPONIBILE, REZULTATE CONCURS, BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ

ANUNŢ RELUARE CONCURS SUSPENDAT, din perioada 17.09.2021-22.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara –BCPI Ploieşti
- Proba scrisă va avea loc în data de 02.11.2021 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA
- Interviul se va susţine în data de 05.11.2021 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA
Vizualizare Anunț reluare concurs
Vizualizare lista candidți admiși

Anunț concurs
Tematică
Bibliografie


ANUNŢ suspendare concurs din perioada 17.09.2021-22.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant de asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara –BCPI Ploieşti
Vizualizare Anunț


ANUNT DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ
ANUNT Promovare BIS
ANUNT Promovare SPI
Tematica si Bibliografie SPI -Asistent Registrator
Tematica si Bibliografie BIS - Referent
Model cerere de promovare


ANUNȚ -Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA, organizează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011,cu modificările şi completările ulterioare, concursul din perioada 17.09.2021-22.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp, repartizat de la bugetul din venituri proprii-activitatea curentă, corespunzător funcţiilor contractuale de execuţie, cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.33525/26.07.2021, înregistrat în instituţie cu nr.8196/30.07.2021, după cum urmează;
1 post de asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara –BCPI Ploieşti
Anunț concurs
Tematică
Bibliografie
Model adeverință vechime
Model cerere concurs (perioadă nedeterminată)


ANUNȚ -Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA, organizează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011,cu modificările şi completările ulterioare, concursul din perioada 23.08-26.08.2021, pentru ocuparea unui post temporar vacant, cu încadrare pe perioadă determinată , până la revenirea titularului pe post repartizat de la bugetul din venituri proprii-PNCCF corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.13544/16.03.2021, înregistrat în instituţie cu nr.2734/25.03.2021,după cum urmează;
1 post de consilier gradul II, din cadrul Serviciului Cadastru-Biroul Inregistrare Sistematica
Anunț concurs
Bibliografie si tematică
Model cerere concurs (perioadă determinată)
Model adeverință vechime


ANUNȚ - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA, organizează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011,cu modificările şi completările ulterioare, concursul din perioada 23.08-26.08.2021, pentru ocuparea unor posturi vacante, cu încadrare pe perioadă nedeterminată de timp, repartizate de la bugetul din venituri proprii-activitatea curentă, corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.21995/02.06.2021, înregistrat în instituţie cu nr.6342/03.06.2021,după cum urmează:
1 post de subinginer cadastru debutant, din cadrul Serviciului Cadastru –Biroul Fond Funciar.
1 post de asistent registrator principal debutant din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara –BCPI Valenii de Munte

Anunț concurs
Bibliografie si tematică pentru postul de subinginer cadastru
Bibliografie si tematică pentru postul de asistent registrator debutant
Model cerere concurs (perioadă nedeterminată)
Model adeverință vechime


ANUNȚ - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PRAHOVA, organizează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011,cu modificările şi completările ulterioare, concursul din perioada 23.08-26.08.2021, pentru ocuparea unor posturi temporar vacante, cu încadrare pe perioadă determinată , până la data de 31.12.2023, alocate pentru implementarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara cu acordul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.21995/02.06.2021, înregistrat în instituţie cu nr.6342/03.06.2021,după cum urmează:
1 post de consilier cadastru debutant, din cadrul Serviciului Cadastru-Biroul Inregistrare Sistematica
Anunț concurs
Bibliografie si tematică pentru postul de consilier cadastru (BIS)
Model cerere concurs (perioadă determinată)
Model adeverință vechime