ANUNȚURI :

MODIFICĂRI LEGISLAȚIE, ANUNȚURI URGENTE, ANUNȚURI GENERALE ...


ANUNŢ : Listă cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară


Vizualizare listă salariaţi admişi


ANUNŢ : Erată anunţ examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară


Vizualizare erată anunț examen de promovare


ANUNŢ : Tematică și bibliografie pentru examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară


Vizualizare tematică și bibliografie pentru examenul de promovare
Vizualizare tematică și bibliografie pentru examenul de promovare - cadastru
Vizualizare tematică și bibliografie pentru examenul de promovare - carte funciară


ANUNŢ : EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARĂ


Vizualizare anunț examen de promovare


ANUNŢ : Închiriere spațiu


Vizualizare anunț închiriere spațiu


ANUNŢ : În atenția Persoanelor Fizice/ Juridice Autorizate - Este necesară actualizarea datelor contact de pe site-ul ANCPI

Avand in vedere adresa ANCPI nr.19647/02.08.2018, inregistrata la OCPI Prahova cu nr. 7005/03.08.2018 , va rugam sa verificati pe site-ul WWW.ancpi.ro, la sectiunea Autorizati, daca figurati pe lista cu PFA/PJA si daca datele dumnevoastra de contact sunt actualizate. In cazul in care se constata inadvertente, va rugam, ca pana la data de 04.09.2018, sa solicitati, scris, catre OCPI Prahova, corectarea informatiilor , cu precizarea datelor corecte ( adresa, telefon, adresa e-mail)LEGISLAȚIE : Ordinul nr. 423/2018 (în vigoare din 17 iulie 2018)

privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
Vizualizare ordin ANCPI 423/2018Rezultatele examinării candidaților în vederea obținerii certicatelor de autorizare pentru categoriile B ,E din data de 10.07.2018

Vizualizare rezultate


ANUNŢ : În atenția Persoanelor Fizice Autorizate - EXAMEN AUTORIZARE

Examenul in vederea autorizarii pentru categoriile B, C sau E, in conformitate cu Regulamentul nr.107/2010 privind autorizarea persoanelor fizice care pot sa efectueze lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romanei si cu Ordinul nr.250/2018 privind modificarea Regulamentului nr.107/2010, va avea loc in data de 10.07.2018, ora 9.30.
Persoanele fizice programate sa fie examinate in Comisia de Autorizare:
1. VOICU I.Madalina –Andreea - categ.B
2. BRATU S.Eduard - categ.B
3. TOMA N.Camil-Viorel - categ.EANUNŢ : Modificare program de lucru (începând cu 05.03.2018) :

Începând cu data de 05.03.2018 se modifică programul de lucru al instituției după cum urmează :
Luni -Joi     8:00 -16:30
Vineri           8:00 -14:00
Vizualizare : Program registratură (începând cu 05.03.2018)Rezultate examen autorizare din data de 20.02.2018

Vizualizare rezultate


ANUNŢ :

Examenul in vederea autorizarii pentru categoriile B, C sau E, in conformitate cu "Regulamentul nr.107/2010 privind autorizarea persoanelor fizice care pot sa efectueze lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romanei ", va avea loc in data de 20.02.2018, ora 9.30.
Secretar Comisie Autorizare,
Ing. Georgeta LesANUNŢ :

Vă aducem la cunoștință faptul că stația GNSS Valea Doftanei (VADO) este funcțională (15.12.2017).Codul de etică și integritate a personalului ANCPI

Vizualizare document


ANUNŢ : În atenția Persoanelor Juridice Autorizate

În conformitate cu adresa ANCPI nr.17395/20.07.2017, înregistrată la OCPI Prahova sub nr.6461/21.07.2017, în perioada 01.08.2017- 31.12.2017 se va desfașura verificarea persoanelor juridice autorizate care au sediul social pe raza teritorială a județului Prahova.
Obiectivul controlului constă în:
- verificarea îndeplinirii , la momentul controlului, a condițiilor minime de autorizare ale PJA, conform clasei de autorizare deținute;
- calitatea lucrărilor de specialitate executate.
Anexat prezentăm : Lista persoanelor juridice autorizate incluse in Programul de Control al OCPI Prahova, pe anul 2017MODIFICARE FORMULARE TIPIZATE: Noile formulare tipizate reprezentând anexe la ODG nr.700/2014

Vizualizare formulare


Declarație de Aderare la valorile fundamentale ,principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticoruptie 2016-2020

Vizualizare declarație


ANUNŢ :

Începând cu data de 10.10.2011 se desființează Birourile de Relatii cu Publicul din localitățile Sinaia și Mizil.
Vizualizare decizie 205/2011