ANUNTURI OCPI PRAHOVA

ANUNȚURI :

MODIFICĂRI LEGISLAȚIE, ANUNȚURI URGENTE, ANUNȚURI GENERALE ...


ANUNȚ: Înființare Birou de Relații cu Publicul Mizil începând cu data de 06.05.2019

Vă informăm faptul că începând cu data de 06.05.2019, se va infiinta Biroul de Relații cu Publicul Mizil, având sediul in Orașul Mizil, Str. Blajului, nr.5A, Jud. Prahova. În conformitate cu prevederile Ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr.700/2014, privind Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cererile si înscrisurile privind efectuarea înscrierilor in cartea funciara, având ca obiect imobilele aflate in circumscripția Judecatoriei Mizil, se vor înregistra la registratura Biroului de Relații cu Publicul Mizil. Cererile pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare, respectiv, poștă, fax, e-mail.
Nr. telefon/Fax: 0344 130132
Adresa de e-mail: brp.mizil@ancpi.ro
Înregistrarea in Registrul General de Intrare a cererilor având ca obiect serviciile de cadastru si/sau publicitate imobiliara prestate de O.C.P.I Prahova -B.R.P. Mizil se efectuează pentru toate categoriile de solicitanți, zilnic, pentru UAT-urile arondate. Eliberarea lucrărilor de cadastru si/sau publicitate imobiliara se efectuează pentru toate categoriile de solicitanți la sediul Biroului de Relații cu Publicul Mizil.
De asemenea, precizăm UAT –urile arondate : Oraşul Mizil, Comuna Baba Ana, Comuna Boldeşti – Grădiştea, Comuna Călugăreni , Comuna Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Colceag, Comuna Fântânele, Comuna Fulga, Comuna Gura Vadului, Comuna Jugureni, Comuna Sălciile, Comuna Tomşani, Comuna Vadu Săpat

 

ANUNȚ: Înființare Birou de Relații cu Publicul Sinaia începând cu data de 01.04.2019

Vă informăm faptul că începând cu data de 01.04.2019, se va înființa Biroul de Relații cu Publicul Sinaia, având sediul in Orașul Sinaia, Bulevardul Carol I, nr.47, Jud. Prahova. În conformitate cu prevederile Ordinului directorului general al A.N.C.P.I. nr.700/2014, privind Regulamentul de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciară, cererile și înscrisurile privind efectuarea înscrierilor in cartea funciara, având ca obiect imobilele aflate in circumscripția Judecatoriei Sinaia, se vor înregistra la registratura Biroului de Relații cu Publicul Sinaia. Cererile pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare, respectiv, poștă, fax, e-mail.
Nr. telefon/Fax: 0344 139946
Adresa de e-mail: brp.sinaia@ancpi.ro
Înregistrarea in Registrul General de Intrare a cererilor având ca obiect serviciile de cadastru si/sau publicitate imobiliara prestate de O.C.P.I Prahova -B.R.P. Sinaia se efectuează pentru toate categoriile de solicitanți, zilnic, pentru UAT-urile arondate. Eliberarea lucrărilor de cadastru si/sau publicitate imobiliara se efectuează pentru toate categoriile de solicitanți la sediul Biroului de Relații cu Publicul Sinaia.
De asemenea, precizăm UAT –urile arondate : Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Talea, Secăria.

 

LEGISLAȚIE : Ordinul nr. 796/2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

Intră în vigoare la data de 11 martie 2019.
Vizualizare ODG nr. 796/2019

 

ANUNȚ: - Servicii pozitionare GNSS in timp real - COD 3.1.2 (ODG 16/2016)

Vizualizare anunț

 

LEGISLAȚIE : Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

În vigoare de la 04 februarie 2019
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019.
Vizualizare ODG nr. 16/2019

 

ANUNŢ : În atenția Persoanelor Fizice/ Juridice Autorizate (postat la data de 15.01.2019)

- Având în vedere adresa ANCPI cu nr. 989/11.01.2019, înregistrată la OCPI Prahova cu nr.383/14.01.2019 şi prevederile art.22 alin.(2),art.32 alin.(2), precum şi ale art.48, alin (1)litera b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicam faptul că toate persoanele fizice/juridice autorizate au obligativitatea ridicării certificatelor de autorizare , de la emitent, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
- De asememenea, toate notificările şi solicitările de actualizare date, transmise de persoanele autorizate vor fi însoţite de o cerere întocmită conform modelelor prezentate în Anexa nr.2 la Regulament, adaptate corespunzator.
Secretarul Comisiei de autorizare


 

ANUNŢ : În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

Adresa ANCPI nr 839/10.01.2019 privind actualizarea datelor înscrise pe certificatele de autorizare
Vizualizare adresa ANCPI nr 839/10.01.2019

 

ANUNŢ : În atenția Persoanelor Fizice/ Juridice Autorizate (postat la data de 17.12.2018)

- Având în vedere prevederile art. 24, alin.(1),lit.c) şi art.38,lit.I) din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.107/2010, cu completările şi modificările ulterioare (ultima modificare prin Ordinul 1607/06.12.2018), toate persoanele fizice şi juridice autorizate de ANCPI / OCPI Prahova (cu sediul fiscal pe raza jud. Prahova), se vor prezenta la sediul instituţiei noastre cu Registrul de evidenţă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate şi Registrul de evidenţă a lucrărilor verificate, în cursul anului 2018, conform anexei nr.7 din Regulament, până cel târziu la data de 07.01.2019.
- Totodată se va prezenta situaţia la zi a datelor de contact (adresa, telefon, e-mail). Se va avea în vedere actualizarea informaţiilor referitoare la sediul în care se desfaşoară activitatea şi afişarea programelor de lucru, în conformitate cu art. 22, alin.(5) şi art. 30, alin (5), din regulamentul mai sus menţionat.

(20.12.2018) - Completare la ANUNŢUL din data de 17.12.2018, ca urmare a adresei ANCPI nr.35103/18.12.2018
Având în vedere adresa ANCPI cu nr.35103/18.12.2018, înregistrată la OCPI Prahova cu nr.12328/19.12.2018, revenim cu precizări referitoare la anunţul din data de 17.12.2018, în sensul că, toate persoanele fizice şi juridice autorizate de ANCPI/OCPI Prahova (cu sediul fiscal pe raza jud. Prahova) se vor prezenta la sediul instituţiei noastre cu Registrul de evidenţă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate şi Registrul de evidenţă a lucrărilor verificate, în cursul anului 2018, conform anexei nr.7 din Regulament, până la data de 15.01.2019, inclusiv.
- Persoanele fizice/juridice autorizate care nu au realizat lucrări de specialitate în perioada menţionată, vor depune declaraţii pe proprie răspundere în acest sens.
- Nedepunerea registrelor până la data de 15.01.2019, inclusiv , fără motivare, va fi sancţionată de către oficiul teritorial potrivit art.42 alin. (2) şi art.43 din Regulament.
- De asemenea, având în vedere prevederile art.22 alin. (5) şi art.30 alin. (5) din Regulament, odată cu depunerea registrelor, persoanele fizice autorizate care desfaşoară activitate independent şi persoanele juridice autorizate vor prezenta declaraţii privind confirmarea adresei/punctelor de lucru şi cu privire la programul de lucru cu publicul. Se vor anexa în copie certificatele de autorizare, iar în situaţia în care sediul nu corespunde cu cel înscris pe certificatul de autorizare, acestea vor solicita schimbarea certificatului în vederea actualizării ulterioare, cu plata tarifului prevăzut de OMAI 39/2009, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor în vigoare. Totodată se va prezenta situaţia la zi a datelor de contact (adresă, telefon, e-mail). Facem precizarea că ulterior verificării registrelor de evidenţă, instituţia noastră va efectua, prin sondaj, verificări cu privire la afişarea programului de lucru cu publicul la sediul declarat şi respectarea acestuia.


 

ANUNŢ : În atenția Persoanelor Fizice/ Juridice Autorizate - Este necesară actualizarea datelor contact de pe site-ul ANCPI

Avand in vedere adresa ANCPI nr.19647/02.08.2018, inregistrata la OCPI Prahova cu nr. 7005/03.08.2018 , va rugam sa verificati pe site-ul www.ancpi.ro, la sectiunea Autorizati, daca figurati pe lista cu PFA/PJA si daca datele dumnevoastra de contact sunt actualizate. In cazul in care se constata inadvertente, va rugam, ca pana la data de 04.09.2018, sa solicitati, scris, catre OCPI Prahova, corectarea informatiilor , cu precizarea datelor corecte ( adresa, telefon, adresa e-mail)

 

Codul de etică și integritate a personalului ANCPI

Vizualizare document