LEGISLATIE


Ordinul nr. 1207/2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare,recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
(În vigoare de la 29 aprilie 2020)
Vizualizare Ordin nr. 1207 / 22.04.2020

Ordinul nr. 3442/2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
(În vigoare de la 06 ianuarie 2020)
Vizualizare Ordin nr. 3442/2019

Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
Vizualizare Ordin nr. 1764/2019

Ordinul nr. 3407/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
Vizualizare Ordin nr. 3407/2019

Ordinul nr. 796/2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
Vizualizare ODG nr. 796/2019

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate
Vizualizare ODG nr. 16/2019

Ordinul nr. 423/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate (În vigoare de la 04 februarie 2019)
Vizualizare ODG nr. 423/2018

Legislație PNCCF (Programul Național de Cadastru și Carte Funciară)
Redirectare către site-ul ANCPI

Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
Vizualizare ODG nr. 700/2014       (link către http://legislatie.just.ro)
Vizualizare Regulament       (link către http://legislatie.just.ro)

Legea 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare
Vizualizare Legea 7/1996      (link către http://legislatie.just.ro)

Legislație persoane fizice și juridice autorizate
Redirectare către site-ul ANCPI