CONDUCEREA INSTITUȚIEI :

FUNCȚIE , NUME


 • DIRECTOR

  Virgiliu Daniel NANU


 • INGINER ȘEF

  Luciana BĂTRÎNCA


 • REGISTRATOR ȘEF

  Neluța CHIVU


 • ȘEF BIROU AVIZE ȘI RECEPȚII

  Cristina ANGELESCU


 • ȘEF BIROU FOND FUNCIAR

  Marian BUCUR


 • ȘEF BIROU ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ

  Mădălin DRĂGHICI


 • ȘEF SERVICIU ECONOMIC

  Diana ECHIM-VERNESCU


 • ȘEF BIROU JURIDIC RESURSE UMANE SECRETARIAT ȘI PETIȚII

  Cati CONSTANTIN


 • ȘEF BIROU - BCPI PLOIEȘTI

  Marius VOICU


 • ȘEF BIROU - BCPI CÂMPINA

  Mariana NUȚULESCU


 • ȘEF BIROU - BCPI VĂLENII DE MUNTE

  Mihail ȘTEFAN
 • RESPONSABIL RELAȚII CU PUBLICUL

  Iuliana MATEI
 • AGENDA CONDUCERII :


 • Rezolvarea problemelor curente ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.
 • Participarea la ședințele Colegiului Prefectural și ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
 • Participarea la sedințele zonale ale conducerilor oficiilor teritoriale
 • Participarea la convocăriile și întâlniriile initiate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 • Alte activități a caror desfășurare este necesară pentru atingerii obiectivelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

 • ORGANIGRAMA OCPI PRAHOVA :

  Vizualizare Organigrama OCPI Prahova