ANUNȚ

OCPI PRAHOVA , 20.09.2022


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova a finalizat lucrările de cadastru în comuna Cornu, din județul Prahova. Proprietarii celor aproape 5.000 de imobile au început să primească noile cărți funciare. Lucrările s-au desfășurat în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), iar documentele au fost eliberate gratuit pentru cetățeni. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR). Cornu este prima unitate administrativ-teritorială (UAT) din județul Prahova cadastrată din bani europeni.


      Noile cărți funciare ale celor 4.861 de imobile din comuna Cornu au fost înmânate autorităților locale, care au început să le distribuie proprietarilor.
      În comuna Cornu, înregistrarea sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară a început în anul 2018 și a vizat o suprafață totală de 1566 de hectare. Lucrările de cadastru general au fost finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020.
      În prezent, din totalul de 104 de UAT-uri din județul Prahova, 3 sunt cadastrate integral (Olari, Gorgota, Cornu), iar în alte 76 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF), atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
      Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 - cofinanțare de la bugetul de stat.
      Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” sunt disponibile pe site-ul www.ancpi.ro.

ANUNȚ

OCPI PRAHOVA , 12.09.2022


Conducerea OCPI Prahova s-a întâlnit astăzi, 12 septembrie, la sediul Primăriei Ariceștii Rahtivani, cu autoritățile locale și cu prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, Geoagri Cadastru SRL.


Din partea OCPI Prahova au participat Bătrînca Luciana – Director, Drăghici Mădălin - Șef Serviciu Cadastru și Vasile Mădălina - Șef Birou Înregistrare Sistematica.
Principalele teme de discuție s-au referit la etapele și beneficiile procesului de înregistrare sistematică a imobilelor.
Prima etapă a lucrărilor de înregistrare a proprietăților în evidențele de cadastru și cartefunciară constă în campania de informare, desfășurată la nivel local.
Ulterior, reprezentanții prestatorului, însoțiți de cei ai primăriei, vor merge pe teren, să facă măsurători și să colecteze actele de proprietate.
Pentru ca lucrările să se desfășoare cu rapiditate, este absolut necesară cooperarea cetățenilor. Aceștia trebuie să pregătească actele de proprietate, în copie, și să permită accesul prestatorilor pe proprietate, pentru măsurători.
Apoi, oamenii trebuie să verifice rezultatele lucrărilor, care vor fi afișate la primărie și să depună contestații sau cereri de rectificare, dacă va fi cazul.

ANUNȚ: PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE CADASTRU

OCPI PRAHOVA


OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:


UATETAPA FINANȚARESECTOARE CADASTRALEPRIMA ZI PUBLICAREULTIMA ZI PUBLICARELINK SITE ANCPI
Ploiești7185, 22108.08.202206.10.2022LINK CATRE ANCPI
Urlațicofinantare18, 19, 24, 27, 28, 32, 33, 53, 64, 69, 82, 89, 90, 99, 10812.08.202210.10.2022LINK CATRE ANCPI
Draganesti722, 23, 33, 34, 35, 38, 43, 44, 47, 75, 77, 82, 116, 117, 120, 12717.08.202215.10.2022LINK CATRE ANCPI
Sirna74, 2317.08.202215.10.2022LINK CATRE ANCPI
CepturaP.O.R.0, 2-11723.08.202221.10.2022LINK CATRE ANCPI
Mizil760, 62, 6408.09.202206.11.2022LINK CATRE ANCPI
Plopu734, 36, 38, 42, 47, 5308.09.202206.11.2022LINK CATRE ANCPI
Valenii de Munte711, 12, 51, 54, 5608.09.202206.11.2022LINK CATRE ANCPI
Salciile79, 22, 4014.09.202212.11.2022LINK CATRE ANCPI
Blejoicofinantare3419.09.202217.11.2022LINK CATRE ANCPI
Tataru78, 1120.09.202218.11.2022LINK CATRE ANCPI

Documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate pe site-ul ANCPI accesând linkul menționat mai sus și la sediul primăriilor.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice ale cadastrului pot fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

ANUNȚ

ANCPI - 16.03.2021Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) intenționează să demareze proceduri de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor prin Programul Operațional Regional Proiectul major privind “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” în 309 UAT-uri.


Pentru a estima cât mai corect și aproape de nivelul pieței de profil bugetul achiziției, respectiv prețul/Ha/UAT a serviciilor de înregistrare sistematică, ANCPI a publicat în data de 16.03.2021 anunțul privind consultarea de piață cu nr. MC1014146 pe site-ul www.w-licitatie.ro și cu nr. 12281/16.03.2021 pe site-ul www.ancpi.ro.
Informații detaliate privind consultarea de piață se regăsesc la:
https://www.ancpi.ro/anunt-por/
și
https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100099737/
unde puteți găsi următoarele documente
Anunțul privind consultarea de piață, nominalizarea UAT-urilor și Specificațiile Tehnice preluate din Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.

COMUNICAT DE PRESĂ

OCPI PRAHOVA, 17.07.2020Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova a finalizat lucrările de cadastru general în comuna Olari, din județul Prahova. Proprietarii celor aproape 4.000 de imobile au început să primească, deja, noile cărți funciare. Documentele au fost eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României. Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Noile cărți funciare ale celor 3.686 de imobile din comuna Olari au fost înmânate autorităților locale la începutul acestei săptămâni. În comuna Olari, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au vizat o suprafață de 1.807 de hectare și au început în anul 2018.

„Am creat premisele necesare unei creșteri rapide și constante a Programului național de cadastru și carte funciară, susținut de Guvernul Ludovic Orban. Am digitalizat activitatea ANCPI și a oficiilor teritoriale și lucrăm continuu la modificarea legislației și simplificarea procedurilor de lucru. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proces și sper ca lucrurile să meargă din ce în ce mai repede și mai bine. Recent, am introdus noi beneficii pentru primăriile care doresc să participe la acest program. Acum, autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală sunt scutite de la plata taxelor pentru înregistrarea în evidențele de cadastru și carte funciară a proprietăților care aparțin primăriilor sau se află în patrimoniul statului. De asemenea, luna trecută, ANCPI a inițiat o licitație pentru realizarea cadastrului în 246 de comune, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Printre acestea se numără și șapte unități administrativ-teritoriale din județul Prahova. Totodată, vă asigur că va continua și înregistrarea sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, finanțată de ANCPI, din veniturile proprii. Pregătim deja cea de-a șaptea etapă de finanțare din cadrul PNCCF”, a punctat Laurențiu Alexandru Blaga, președinte – director general al ANCPI.

„Olari este prima unitate administrativ-teritorială (UAT) din județul Prahova, care a fost cadastrată integral. Comunele Bărcăneşti, Berceni, Brazi, Măgureni, Poiana Câmpina, Râfov și Valea Doftanei din județul Prahova au fost scoase la licitație de ANCPI luna trecută și vor fi cadastrate integral, cu fonduri europene. De asemenea, primarii din județ sunt interesați să continue lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale, prin PNCCF”, a punctat Virgiliu Daniel NANU, director OCPI Prahova.

În prezent, din totalul de 104 de UAT-uri din județul Prahova, una (Olari) este cadastrată în proporție de sută la sută, iar în alte 64 se desfășoară lucrări de cadastru general în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și la nivel de sector cadastral.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel:0244596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

OCPI PRAHOVA, 04.08.2020Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 261 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 35 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și cinci comune din județul Prahova

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a publicat astăzi, 4 august 2020, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1023371 – „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor în 261 UAT- uri”.

Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 261 de loturi este de 1.587.138 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 299.713.704 de lei (fără TVA).

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 septembrie 2020.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro - cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:
 • localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
 • localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
 • localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.


 • Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

  Atașat găsiți lista celor cinci UAT-uri din județul Prahova pentru care au fost demarate procedurile de atribuire.

  Purtător de cuvânt:
  Iuliana Matei
  Tel:0244596928
  E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

  Lista UAT-urilor din jud. PRAHOVA pentru care a fost inițiată procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor:

  Nr.    Denumire UAT
  192       BĂNEȘTI
  193       CEPTURA
  194       FÂNTÂNELE
  195       MĂNEȘTI
  196       TOMȘANI

  COMUNICAT DE PRESĂ

  OCPI PRAHOVA, 17.07.2020  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova a finalizat lucrările de cadastru general în comuna Olari, din județul Prahova. Proprietarii celor aproape 4.000 de imobile au început să primească, deja, noile cărți funciare. Documentele au fost eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României. Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

  Noile cărți funciare ale celor 3.686 de imobile din comuna Olari au fost înmânate autorităților locale la începutul acestei săptămâni. În comuna Olari, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au vizat o suprafață de 1.807 de hectare și au început în anul 2018.

  „Am creat premisele necesare unei creșteri rapide și constante a Programului național de cadastru și carte funciară, susținut de Guvernul Ludovic Orban. Am digitalizat activitatea ANCPI și a oficiilor teritoriale și lucrăm continuu la modificarea legislației și simplificarea procedurilor de lucru. Le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proces și sper ca lucrurile să meargă din ce în ce mai repede și mai bine. Recent, am introdus noi beneficii pentru primăriile care doresc să participe la acest program. Acum, autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală sunt scutite de la plata taxelor pentru înregistrarea în evidențele de cadastru și carte funciară a proprietăților care aparțin primăriilor sau se află în patrimoniul statului. De asemenea, luna trecută, ANCPI a inițiat o licitație pentru realizarea cadastrului în 246 de comune, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional. Printre acestea se numără și șapte unități administrativ-teritoriale din județul Prahova. Totodată, vă asigur că va continua și înregistrarea sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, finanțată de ANCPI, din veniturile proprii. Pregătim deja cea de-a șaptea etapă de finanțare din cadrul PNCCF”, a punctat Laurențiu Alexandru Blaga, președinte – director general al ANCPI.

  „Olari este prima unitate administrativ-teritorială (UAT) din județul Prahova, care a fost cadastrată integral. Comunele Bărcăneşti, Berceni, Brazi, Măgureni, Poiana Câmpina, Râfov și Valea Doftanei din județul Prahova au fost scoase la licitație de ANCPI luna trecută și vor fi cadastrate integral, cu fonduri europene. De asemenea, primarii din județ sunt interesați să continue lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților pe sectoare cadastrale, prin PNCCF”, a punctat Virgiliu Daniel NANU, director OCPI Prahova.

  În prezent, din totalul de 104 de UAT-uri din județul Prahova, una (Olari) este cadastrată în proporție de sută la sută, iar în alte 64 se desfășoară lucrări de cadastru general în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și la nivel de sector cadastral.

  Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.

  Purtător de cuvânt:
  Iuliana Matei
  Tel:0244596928
  E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

  ANUNȚ DE PRESĂ

  OCPI PRAHOVA, 16.07.2020  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I.) Prahova, anunță finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru imobilele cuprinse pe raza UAT Olari.

  În comuna Olari, lucrările de cadastru general au început în anul 2018 și au vizat o suprafață totală de 1807 de hectare. Noile cărţi funciare ale celor 3686 imobile din comună au fost înmânate autorităţilor locale în data de 15.07.2020, urmând ca după această dată să poată fi ridicate de catre proprietari de la sediul Primariei Olari.

  Documentele vor fi eliberate, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României.


  Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova.

  Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI - peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanţare poate fi bugetul local al primăriilor.

  Mai multe informaţii referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, www.ancpi.ro.

  In prezent, din totalul de 104 UAT-uri din județul Prahova, una (Olari) este cadastrată în proporție de sută la sută, iar în alte 64 se desfașoară lucrări de cadastru general în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT cât și la nivel de sector cadastral.

  Purtător de cuvânt:
  Iuliana Matei
  Tel:0244596928
  E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

  COMUNICAT DE PRESĂ

  OCPI PRAHOVA, 19.06.2020  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și 7 comune din județul PRAHOVA

  ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a publicat astăzi, 19 iunie 2020, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1021959 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 3 - 246 UAT- uri.

  Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

  Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 246 de loturi este de 1.832.739 de hectare.

  Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 354.461.591 de lei (fără TVA).

  Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2020/S 118-286720, astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27 iulie 2020.

  Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro - cofinanțare de la bugetul de stat.

  Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:
  • localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
  • localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
  • localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

  Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.
  Atașat găsiți lista celor 7 de UAT-uri din județul PRAHOVA pentru care au fost demarate procedurile de atribuire.

  Purtător de cuvânt:
  Iuliana Matei
  Tel:0244596928
  E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

  Lista UAT-urilor din jud. PRAHOVA pentru care a fost inițiată procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor:

  Nr.    Denumire UAT
  1       BĂRCĂNEŞTI
  2       BERCENI
  3       BRAZI
  4       MĂGURENI
  5       POIANA CÂMPINA
  6       RÂFOV
  7       VALEA DOFTANEI

  INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNREGISTRAREA CERERILOR / DOCUMENTELOR ÎN APLICAȚIA E-TERRA

  INSTRUCȚIUNI


  Ghidul de indrumare privind accesul online in sistemul informatic intregrat de cadastru si carte funciara - e-Terra - pentru intregistrarea cererilor utilizand semnatura electronica pe perioada instituirii starii de urgenta.
  Adresa ANCPI nr. 13143/20.03.2020
  Adresa OCPI PRAHOVA nr. 3163/24.03.2020
  Instrucțiuni privind setările de securitate ale fișierelor pdf

  OCPI PRAHOVA

  SCURTĂ PREZENTARE 1

  OCPI Prahova este o instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

  Activitatea de cadastru și carte funciară se desfășoară,la nivelul Județului Prahova, în cadrul a trei birouri teritoriale avand sediile în :Ploiești, Câmpina si Vălenii de Munte și două birouri de relații cu publicul în: Mizil și Sinaia.


  Rolul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI):

  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, reprezintă unica autoritate în domeniul cartografiei, cadastrului și publicității imobiliare, care stabilește politica în domeniul de specialitate strategia și reglementările de dezvoltare și de armonizare a activităților specifice în cadrul politicii generale a Guvernului și ia măsuri pentru a asigura implementarea acestor politici prin instituțiile subordonate.

  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară are un rol definitoriu în identificarea și înregistrarea proprietății imobiliare și crearea bazei reale pentru evaluarea, impozitarea și garantarea proprietăților, contribuind astfel la siguranța tranzacțiilor imobiliare.

  Viziunea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară este de a dezvolta și menține un sistem unitar de cadastru și carte funciară la nivel național, de a crea mecanisme și proceduri care să garanteze și să protejeze drepturile de proprietate și astfel de a sprijini și contribui la dezvoltarea economică și socială a României.


  Deviza noastră este: "PRIVEŞTE IN PERSPECTIVĂ".

  Evoluţia democratică a Romaniei în urma Revolutiei din decembrie 1989 şi necesităţile socio-economice actuale, au impus modernizarea domeniului cadastrului şi publicităţii imobiliare.

  Astfel, o serie de acte normative au permis revenirea imobilelor din proprietatea statului, la proprietarii lor de drept, fapt ce a dus la elaborarea celui mai important document care reglementează activitatea şi rolul în păstrarea evidenţei imobilelor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară — Legea nr.7/1996.

  Deviza "priveşte în perspectivă" se potriveşte ca o mănuşa structurii complexe pe care atât A.N.C.P.I. cât şi O.C.P.I. la nivel local o demonstrează prin implementarea în activitate a unor tehnologii moderne, ce au ca obiective majore creşterea nivelului de eficienţă prin reducerea birocraţiei, atragerea încrederii populaţiei în sistem şi ridicarea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor.

  PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

  SCURTĂ PREZENTARE   •   Obiective, Surse de finanțare 2

  Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv :

  Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de Cadastru și carte Funciară, pentru proprietarii imobilelor.

  Programul este finanțat din venituri proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile (Uniunea Europeană) și din alocări din bugetul unităților Administrativ Teritoriale.

  Pentru detalii accesați urmatorul link :     Accesează pagina web a ANCPI - PNCCF