OCPI PRAHOVA

SCURTĂ PREZENTARE 1

OCPI Prahova este o instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Activitatea de cadastru și carte funciară se desfășoară,la nivelul Județului Prahova, în cadrul a trei birouri teritoriale avand sediile în :Ploiești, Câmpina si Vălenii de Munte și două birouri de relații cu publicul în: Mizil și Sinaia.


Rolul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI):

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, reprezintă unica autoritate în domeniul cartografiei, cadastrului și publicității imobiliare, care stabilește politica în domeniul de specialitate strategia și reglementările de dezvoltare și de armonizare a activităților specifice în cadrul politicii generale a Guvernului și ia măsuri pentru a asigura implementarea acestor politici prin instituțiile subordonate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară are un rol definitoriu în identificarea și înregistrarea proprietății imobiliare și crearea bazei reale pentru evaluarea, impozitarea și garantarea proprietăților, contribuind astfel la siguranța tranzacțiilor imobiliare.

Viziunea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară este de a dezvolta și menține un sistem unitar de cadastru și carte funciară la nivel național, de a crea mecanisme și proceduri care să garanteze și să protejeze drepturile de proprietate și astfel de a sprijini și contribui la dezvoltarea economică și socială a României.


Deviza noastră este: "PRIVEŞTE IN PERSPECTIVĂ".

Evoluţia democratică a Romaniei în urma Revolutiei din decembrie 1989 şi necesităţile socio-economice actuale, au impus modernizarea domeniului cadastrului şi publicităţii imobiliare.

Astfel, o serie de acte normative au permis revenirea imobilelor din proprietatea statului, la proprietarii lor de drept, fapt ce a dus la elaborarea celui mai important document care reglementează activitatea şi rolul în păstrarea evidenţei imobilelor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară — Legea nr.7/1996.

Deviza "priveşte în perspectivă" se potriveşte ca o mănuşa structurii complexe pe care atât A.N.C.P.I. cât şi O.C.P.I. la nivel local o demonstrează prin implementarea în activitate a unor tehnologii moderne, ce au ca obiective majore creşterea nivelului de eficienţă prin reducerea birocraţiei, atragerea încrederii populaţiei în sistem şi ridicarea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

SCURTĂ PREZENTARE   •   Obiective, Surse de finanțare 2

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv :

Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de Cadastru și carte Funciară, pentru proprietarii imobilelor.

Programul este finanțat din venituri proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile (Uniunea Europeană) și din alocări din bugetul unităților Administrativ Teritoriale.

Pentru detalii accesați urmatorul link :     Accesează pagina web a ANCPI - PNCCF