COMUNICAT DE PRESĂ

OCPI PRAHOVA, 19.06.2019Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și 7 comune din județul PRAHOVA

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a publicat astăzi, 19 iunie 2020, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1021959 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 3 - 246 UAT- uri.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 246 de loturi este de 1.832.739 de hectare.

Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 354.461.591 de lei (fără TVA).

Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2020/S 118-286720, astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27 iulie 2020.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro - cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:
• localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
• localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
• localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.
Atașat găsiți lista celor 7 de UAT-uri din județul PRAHOVA pentru care au fost demarate procedurile de atribuire.

Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel:0244596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

Lista UAT-urilor din jud. PRAHOVA pentru care a fost inițiată procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor:

Nr.    Denumire UAT
1       BĂRCĂNEŞTI
2       BERCENI
3       BRAZI
4       MĂGURENI
5       POIANA CÂMPINA
6       RÂFOV
7       VALEA DOFTANEI

COMUNICAT DE PRESĂ

OCPI PRAHOVA, 12.06.2020Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova va relua activitatea de relații cu publicul începând cu data de 15.06.2020.

Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii publici și celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și parolă, la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line.

Ghișeele din cadrul OCPI Prahova vor funcționa, începând cu data de 15.06.2020, după următorul program:
      - inregistrari cereri :   luni - joi   8:30 – 14:00 , vineri 8:30 – 13:00
      - eliberari cereri     :   luni - joi 11:00 – 16:00 , vineri 9:30 – 13:30

Totodată, conducerea OCPI Prahova va programa și susține audiențe în regim normal, începând cu data de 17.06.2020

Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta.

Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel. 0244/596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

COMUNICARE : PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA DE SEDIU PENTRU BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CÂMPINA -22.05.2020-

Autoritatea contractantă: OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ PRAHOVA


COMUNICARE REZULTAT

ANUNȚ - 14.05.2020 -

INFORMARE PUBLICĂÎn scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), activitatea de relații cu publicul (audienţe, registratură și ghișee) din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova se va desfășura, în continuare, prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronice sau poșta.

De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand site-ul OCPI Prahova(http://www.ocpiph.ro/) , dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Prahova sunt următoarele:

O.C.P.I.Prahova : telefon 0244-596925, e-mail:ph@ancpi.ro
BCPI Ploiesti : telefon 0244-596928 , e-mail:bcpi.ploiesti@ancpi.ro
BCPI Campina : telefon 0244-330125, e-mail:bcpi.campina@ancpi.ro
BCPI Valenii de Munte : telefon 0244280607, e-mail:bcpi.valeniidemunte@ancpi.ro
BRP Mizil : telefon 0344-130132, e-mail:brp.mizil@ancpi.ro
BRP Sinaia : telefon 0344-139946, e-mail:brp.sinaia@ancpi.ro

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Precizăm că vom anunța în timp util reluarea activității cu publicul la registratura și ghișeele OCPI Prahova
Totodată, reiterăm faptul că partenerii noștri pot efectua, în continuare, online toate operațiunile necesare.


Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel. 0244/596925; 0244/596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

ANUNȚ - 31.03.2020 -

INFORMARE PUBLICĂ


Măsurile luate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) Prahova, la jumătatea lunii martie, în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus COVID-19 se prelungesc pe întreaga durată a stării de urgență.


În următoarele săptămâni, publicul nu va avea în continuare acces în incinta OCPI. Astfel, primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poștă, până la ridicarea restricțiilor impuse de autorități pe durata stării de urgență.

De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesand site-ul OCPI Prahova, http://www.ocpiph.ro, dar și prin intermediul unui call-center, care va functiona de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon si adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Prahova sunt următoarele:

OCPI Prahova: telefon 0244/596925, e-mail: ph@ancpi.ro,
BCPI Ploiesti: telefon 0244/596926, e-mail: bcpi.ploiesti@ancpi.ro
BCPI Campina: telefon 0244/330125, e-mail: bcpi.campina@ancpi.ro
BCPI Valenii de Munte: telefon 0244/280607 bcpi.valeniidemunte@ancpi.ro

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură.
Vă mulțumim pentru înțelegere.


Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel. 0244/596925; 0244/596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNREGISTRAREA CERERILOR / DOCUMENTELOR ÎN APLICAȚIA E-TERRA

INSTRUCȚIUNI


Ghidul de indrumare privind accesul online in sistemul informatic intregrat de cadastru si carte funciara - e-Terra - pentru intregistrarea cererilor utilizand semnatura electronica pe perioada instituirii starii de urgenta.
Adresa ANCPI nr. 13143/20.03.2020
Adresa OCPI PRAHOVA nr. 3163/24.03.2020
Instrucțiuni privind setările de securitate ale fișierelor pdf

ANUNȚ

INFORMARE PUBLICĂ


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19). Astfel, în perioada 11 – 31 martie 2020, accesul publicului va fi permis doar în spațiul special rezervat din cadrul OCPI Prahova/biroului de cadastru și publicitate imobiliară Ploiesti/biroului de cadastru și publicitate imobiliară Câmpina/ biroului de cadastru și publicitate imobiliară Valenii de Munte/biroului de relații cu publicul Mizil/biroului de relații cu publicul Sinaia, iar audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail. De asemenea, până la finalul acestei luni, persoanele autorizate și reprezentanții birourilor notariale nu vor mai avea acces decât în spațiul rezervat publicului.


Pentru a preveni și limita răspândirea COVID-19, beneficiarii serviciilor oferite de OCPI Prahova sunt rugați să evite aglomerarea la ghișeu și să opteze pentru serviciile on-line disponibile pe https://epay.ancpi.ro

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Prahova (http://www.ocpiph.ro) și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

Numerele de telefon și adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Prahova sunt următoarele:

O.C.P.I.Prahova : telefon 0244596925, e-mail:ph@ancpi.ro
BCPI Ploiesti : telefon 0244596928 , e-mail:bcpi.ploiesti@ancpi.ro
BCPI Campina : telefon 0244330125, e-mail:bcpi.campina@ancpi.ro
BCPI Valenii de Munte : telefon 0244280607, e-mail:bcpi.valeniidemunte@ancpi.ro
BRP Mizil : telefon 0344130132, e-mail:brp.mizil@ancpi.ro
BRP Sinaia : telefon 0344139946, e-mail:brp.sinaia@ancpi.ro

Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel:0244596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

ANUNȚ 12.03.2020

INFORMARE PUBLICĂ


În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (ph@ancpi.ro) sau poșta.


De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI http://www.ocpiph.ro și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Prahova sunt următoarele:

O.C.P.I.Prahova : telefon 0244596925, e-mail:ph@ancpi.ro
BCPI Ploiesti : telefon 0244596928 , e-mail:bcpi.ploiesti@ancpi.ro
BCPI Campina : telefon 0244330125, e-mail:bcpi.campina@ancpi.ro
BCPI Valenii de Munte : telefon 0244280607, e-mail:bcpi.valeniidemunte@ancpi.ro
BRP Mizil : telefon 0344130132, e-mail:brp.mizil@ancpi.ro
BRP Sinaia : telefon 0344139946, e-mail:brp.sinaia@ancpi.ro

Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel:0244596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

ANUNȚ - ÎN ATENȚIA NOTARILOR PUBLICI

Referitor la: activitatea cu publicul desfasurata la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara in contextul actiunilor exceptionale intreprinse la nivel national si al masurilor dispuse pentru prevenirea propagarii virusului COVID 19


În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (ph@ancpi.ro) sau poșta.


De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI http://www.ocpiph.ro și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Prahova sunt următoarele:

O.C.P.I.Prahova : telefon 0244596925, e-mail:ph@ancpi.ro
BCPI Ploiesti : telefon 0244596928 , e-mail:bcpi.ploiesti@ancpi.ro
BCPI Campina : telefon 0244330125, e-mail:bcpi.campina@ancpi.ro
BCPI Valenii de Munte : telefon 0244280607, e-mail:bcpi.valeniidemunte@ancpi.ro
BRP Mizil : telefon 0344130132, e-mail:brp.mizil@ancpi.ro
BRP Sinaia : telefon 0344139946, e-mail:brp.sinaia@ancpi.ro

În consecință, vă recomandăm ca notarii publici solicitanți ai serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară să utilizeze exclusiv procedura înregistrarii on-line a cererilor către OCPI Prahova.

Precizăm că notarii vor atașa la cererile on-line actele scanate și semnate cu semnatura electronică calificată.


Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel:0244596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

ANUNȚ - ÎN ATENȚIA PFA/PJA

Referitor la: activitatea cu publicul desfasurata la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara in contextul actiunilor exceptionale intreprinse la nivel national si al masurilor dispuse pentru prevenirea propagarii virusului COVID 19


În scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19), în perioada 12 – 31 martie 2020 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Prahova sistează activitatea de relații cu publicul. Prin urmare, publicul nu va mai avea acces în incinta oficiului urmând ca primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor să se facă prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică (ph@ancpi.ro) sau poșta.


De asemenea, până la finalul acestei luni, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail, accesând site-ul OCPI http://www.ocpiph.ro și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni până joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00. Audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin e-mail.

Numerele de telefon și adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Prahova sunt următoarele:

O.C.P.I.Prahova : telefon 0244596925, e-mail:ph@ancpi.ro
BCPI Ploiesti : telefon 0244596928 , e-mail:bcpi.ploiesti@ancpi.ro
BCPI Campina : telefon 0244330125, e-mail:bcpi.campina@ancpi.ro
BCPI Valenii de Munte : telefon 0244280607, e-mail:bcpi.valeniidemunte@ancpi.ro
BRP Mizil : telefon 0344130132, e-mail:brp.mizil@ancpi.ro
BRP Sinaia : telefon 0344139946, e-mail:brp.sinaia@ancpi.ro

În consecință, vă recomandăm ca pentru solicitarea serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară să utilizați exclusiv procedura înregistrarii on-line a cererilor către OCPI Prahova.

Precizăm că persoanele fizice autorizate vor atașa la cererile de receptie, PAD-urile (planurile de amplasament si delimitare) și documentele necesare recepției, scanate și semnate cu semnatura electronică calificată.


Purtător de cuvânt:
Iuliana Matei
Tel:0244596928
E-mail:iuliana.matei@ancpi.ro

OCPI PRAHOVA

SCURTĂ PREZENTARE 1

OCPI Prahova este o instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Activitatea de cadastru și carte funciară se desfășoară,la nivelul Județului Prahova, în cadrul a trei birouri teritoriale avand sediile în :Ploiești, Câmpina si Vălenii de Munte și două birouri de relații cu publicul în: Mizil și Sinaia.


Rolul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI):

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, reprezintă unica autoritate în domeniul cartografiei, cadastrului și publicității imobiliare, care stabilește politica în domeniul de specialitate strategia și reglementările de dezvoltare și de armonizare a activităților specifice în cadrul politicii generale a Guvernului și ia măsuri pentru a asigura implementarea acestor politici prin instituțiile subordonate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară are un rol definitoriu în identificarea și înregistrarea proprietății imobiliare și crearea bazei reale pentru evaluarea, impozitarea și garantarea proprietăților, contribuind astfel la siguranța tranzacțiilor imobiliare.

Viziunea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară este de a dezvolta și menține un sistem unitar de cadastru și carte funciară la nivel național, de a crea mecanisme și proceduri care să garanteze și să protejeze drepturile de proprietate și astfel de a sprijini și contribui la dezvoltarea economică și socială a României.


Deviza noastră este: "PRIVEŞTE IN PERSPECTIVĂ".

Evoluţia democratică a Romaniei în urma Revolutiei din decembrie 1989 şi necesităţile socio-economice actuale, au impus modernizarea domeniului cadastrului şi publicităţii imobiliare.

Astfel, o serie de acte normative au permis revenirea imobilelor din proprietatea statului, la proprietarii lor de drept, fapt ce a dus la elaborarea celui mai important document care reglementează activitatea şi rolul în păstrarea evidenţei imobilelor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară — Legea nr.7/1996.

Deviza "priveşte în perspectivă" se potriveşte ca o mănuşa structurii complexe pe care atât A.N.C.P.I. cât şi O.C.P.I. la nivel local o demonstrează prin implementarea în activitate a unor tehnologii moderne, ce au ca obiective majore creşterea nivelului de eficienţă prin reducerea birocraţiei, atragerea încrederii populaţiei în sistem şi ridicarea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor.

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

SCURTĂ PREZENTARE   •   Obiective, Surse de finanțare 2

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv :

Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de Cadastru și carte Funciară, pentru proprietarii imobilelor.

Programul este finanțat din venituri proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile (Uniunea Europeană) și din alocări din bugetul unităților Administrativ Teritoriale.

Pentru detalii accesați urmatorul link :     Accesează pagina web a ANCPI - PNCCF