ETERRA 3

INFORMARE :


Informatiile din aceasta pagina se vor actualiza permanent.
Va rugam sa consultati pagina in mod regulat pentru a vedea informatiile actualizate.

 • Conform Adresei ANCPI nr.15943/05.08.2016,in vederea depunerii on-line a cererilor, toate PFA ( numai cu domiciliul in jud.Prahova) isi vor verifica datele de contact afisate pe pagina web a ANCPI ( www.ancpi.ro) la sectiunea Autorizati, iar in situatia in care acestea nu mai sunt complete sau nu mai sunt de actualitate , vor depune in cel mai scut timp posibil o solicitate de actualizare/completare a datelor .
  - Persoanele Fizice Autorizate, Notarii Publici si Birourile Norariale din alte judete, vor solicita deschiderea contului la OCPI-ul din judetul unde au domiciliul.
  - In cazul in care se solicita actualizarea / completarea adesei de e-mail si a numarului de telefon , se va depune o cerere semnata si stampilata de persoana fizica autorizata. Daca se solicita si actualizarea adresei de domiciliu, cererea va fi insotita de o copie a actului de identitate.
  - Precizam faptul ca adresa de e-mail a unei persoane fizice autorizate trebuie sa fie unica la nivelul aplicatiei informatice care gestioneaza datele referitoare la persoanele autorizate.
  - Cererile de actualizare/completare a datelor se vor depune la OCPI Prahova (pentru toate PFA cu domiciliul in jud.Prahova). Cererile vor contine toate elementele de identificare :Nume ,Prenume/Nume BNP,Adresa, CNP/CUI (la BNP), Seria CI si valabilitate (persoana), Serie Autorizatie (PFA) si valabilitate, adresa de email valida(care va fi unica pentru fiecare cont).
  - Adresa ANCPI nr 15943/05.08.2016 Vizualizare
 • Manualul actualizat pentru Eterra 3 poate fi descarcat direct din aplicatie, dupa autentificare, din meniul de ajutor.