PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE


ANUNȚ: Începând din data de 25 mai 2018, devin aplicabile în mod direct, în toate statele Uniunii Europene, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016.
VIZUALIZARE - Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul OCPI PRAHOVA


RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și în cazul în care există nelămuriri cu privire la orice aspect care ține de protecția datelor cu caracter personal, la nivelul OCPI PRAHOVA a fost desemnat un Responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer - DPO) care poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa poștală: Ploiești, Strada Unirii, Nr. 2, Județul Prahova, Cod Poștal 100043, sau e-mail: rpd_prahova@ancpi.ro.


FORMULAR SOLICITARE LEGATĂ DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
VIZUALIZARE FORMULAR

INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PRELUCRARE PRIN MIJLOACE VIDEO
VIZUALIZARE INFORMARE PRELUCRARE VIDEO