PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE


ANUNȚ: Începând din data de 25 mai 2018, devin aplicabile în mod direct, în toate statele Uniunii Europene, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016.
VIZUALIZARE - Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul OCPI PRAHOVA


RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și în cazul în care există nelămuriri cu privire la orice aspect care ține de protecția datelor cu caracter personal, la nivelul OCPI PRAHOVA a fost desemnat un Responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer - DPO) care poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa poștală: Ploiești, Strada Unirii, Nr. 2, Județul Prahova, Cod Poștal 100043, sau e-mail: rpd_prahova@ancpi.ro.
Totodată, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro)
și de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate.


FORMULAR SOLICITARE LEGATĂ DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
VIZUALIZARE FORMULAR

INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PRELUCRARE PRIN MIJLOACE VIDEO
VIZUALIZARE INFORMARE PRELUCRARE VIDEO