TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

INFORMARE :


AGENDA CONDUCERII :


 • Rezolvarea problemelor curente ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.
 • Participarea la ședințele Colegiului Prefectural și ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
 • Participarea la sedințele zonale ale conducerilor oficiilor teritoriale
 • Participarea la convocăriile și întâlniriile initiate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 • Alte activități a caror desfășurare este necesară pentru atingerii obiectivelor Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova.

 • ORGANIGRAMA OCPI PRAHOVA :

  Vizualizare Organigrama OCPI Prahova

  Transparență decizională (ANCPI)
  Accesează pagina web...

  Raport privind respectarea de către personalul OCPI Prahova a prevederilor Codului de etică și integritate pe anul 2020
  Vizualizare

  Situatie privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2020 conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017
  Vizualizare

  Situatie privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2019 conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017
  Vizualizare

  Situatie privind transparenta veniturilor salariale la 28.03.2019 conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017
  Vizualizare

  Situatie privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2018 conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017
  Vizualizare

  Situatie privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2018 conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017
  Vizualizare

  Situatie privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2017 conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 153/2017
  Vizualizare