ANUNTURI PFA-PJA

Aceasta pagina este destinata persoanelor fizice si juridice autorizate


Lista documentelor ce trebuie completate / transmise pentru deschiderea unui cont în aplicația RGI (PFA / PJA).
- Persoana fizica autorizata va completa tabelul excell (sheetul DATE) si va lista si completa sheetul CERERE (semnat si stampilat). In sheetul PROCEDURA sunt detaliați pașii ce trebuie urmați pentru completarea datelor tabelul excell.
- Persoana fizică autorizată va transmite cererea de solicitare a accesului On-line, împreună cu tabelul atașat completat (salvat în format excell 2007 sau superior), catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe adresa de email: ph@ancpi.ro
- Persoana fizică autorizată ,depune sau trimite prin postă și cererea în original la OCPI PRAHOVA ;
- Datele de identificare ale persoanei fizice autorizate solicitante (copie carte de identitate si copie certificatul de autorizare);
Obs: Se vor urmări indicatiile din tabelul excell ce poate fi descărcat utilizând link-ul de mai jos:
Descarcăre formular excell, angajament, procedura de completare

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL - PFA
Vizualizare Anexă

PRECIZARE : Tarifare furnizare de informatii din BAZA DE DATE GRAFICA
Vizualizare