ANUNTURI PFA-PJA

Aceasta pagina este destinata persoanelor fizice si juridice autorizate


ANUNȚ: Mutare stație GNSS Valea Doftanei (postat la data de 25.10.2019)

Vă rugăm să consultați noile coordonate ale stației    >   Stații GNSS

 

ANUNȚ: - Servicii pozitionare GNSS in timp real - COD 3.1.2 (ODG 16/2016)

Vizualizare anunț

 

LEGISLAȚIE : Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

În vigoare de la 04 februarie 2019
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 10 ianuarie 2019.
Vizualizare ODG nr. 16/2019

 

ANUNŢ : În atenția Persoanelor Fizice/ Juridice Autorizate (postat la data de 15.01.2019)

- Având în vedere adresa ANCPI cu nr. 989/11.01.2019, înregistrată la OCPI Prahova cu nr.383/14.01.2019 şi prevederile art.22 alin.(2),art.32 alin.(2), precum şi ale art.48, alin (1)litera b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr.107/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicam faptul că toate persoanele fizice/juridice autorizate au obligativitatea ridicării certificatelor de autorizare , de la emitent, în termen de 30 de zile de la data emiterii.
- De asememenea, toate notificările şi solicitările de actualizare date, transmise de persoanele autorizate vor fi însoţite de o cerere întocmită conform modelelor prezentate în Anexa nr.2 la Regulament, adaptate corespunzator.
Secretarul Comisiei de autorizare

 

Adresa ANCPI nr 839/10.01.2019 privind actualizarea datelor înscrise pe certificatele de autorizare
Vizualizare adresa ANCPI nr 839/10.01.2019

 

ANUNŢ : În atenția Persoanelor Fizice/ Juridice Autorizate (postat la data de 17.12.2018)

- Având în vedere prevederile art. 24, alin.(1),lit.c) şi art.38,lit.I) din Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.107/2010, cu completările şi modificările ulterioare (ultima modificare prin Ordinul 1607/06.12.2018), toate persoanele fizice şi juridice autorizate de ANCPI / OCPI Prahova (cu sediul fiscal pe raza jud. Prahova), se vor prezenta la sediul instituţiei noastre cu Registrul de evidenţă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate şi Registrul de evidenţă a lucrărilor verificate, în cursul anului 2018, conform anexei nr.7 din Regulament, până cel târziu la data de 07.01.2019.
- Totodată se va prezenta situaţia la zi a datelor de contact (adresa, telefon, e-mail). Se va avea în vedere actualizarea informaţiilor referitoare la sediul în care se desfaşoară activitatea şi afişarea programelor de lucru, în conformitate cu art. 22, alin.(5) şi art. 30, alin (5), din regulamentul mai sus menţionat.

(20.12.2018) - Completare la ANUNŢUL din data de 17.12.2018, ca urmare a adresei ANCPI nr.35103/18.12.2018
Având în vedere adresa ANCPI cu nr.35103/18.12.2018, înregistrată la OCPI Prahova cu nr.12328/19.12.2018, revenim cu precizări referitoare la anunţul din data de 17.12.2018, în sensul că, toate persoanele fizice şi juridice autorizate de ANCPI/OCPI Prahova (cu sediul fiscal pe raza jud. Prahova) se vor prezenta la sediul instituţiei noastre cu Registrul de evidenţă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate şi Registrul de evidenţă a lucrărilor verificate, în cursul anului 2018, conform anexei nr.7 din Regulament, până la data de 15.01.2019, inclusiv.
- Persoanele fizice/juridice autorizate care nu au realizat lucrări de specialitate în perioada menţionată, vor depune declaraţii pe proprie răspundere în acest sens.
- Nedepunerea registrelor până la data de 15.01.2019, inclusiv , fără motivare, va fi sancţionată de către oficiul teritorial potrivit art.42 alin. (2) şi art.43 din Regulament.
- De asemenea, având în vedere prevederile art.22 alin. (5) şi art.30 alin. (5) din Regulament, odată cu depunerea registrelor, persoanele fizice autorizate care desfaşoară activitate independent şi persoanele juridice autorizate vor prezenta declaraţii privind confirmarea adresei/punctelor de lucru şi cu privire la programul de lucru cu publicul. Se vor anexa în copie certificatele de autorizare, iar în situaţia în care sediul nu corespunde cu cel înscris pe certificatul de autorizare, acestea vor solicita schimbarea certificatului în vederea actualizării ulterioare, cu plata tarifului prevăzut de OMAI 39/2009, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor în vigoare. Totodată se va prezenta situaţia la zi a datelor de contact (adresă, telefon, e-mail). Facem precizarea că ulterior verificării registrelor de evidenţă, instituţia noastră va efectua, prin sondaj, verificări cu privire la afişarea programului de lucru cu publicul la sediul declarat şi respectarea acestuia.

 

Lista documentelor ce trebuie completate / transmise pentru deschiderea unui cont în aplicația RGI (PFA / PJA).
- Persoana fizica autorizata va completa tabelul excell (sheetul DATE) si va lista si completa sheetul CERERE (semnat si stampilat). In sheetul PROCEDURA sunt detaliați pașii ce trebuie urmați pentru completarea datelor tabelul excell.
- Persoana fizică autorizată va transmite cererea de solicitare a accesului On-line, împreună cu tabelul atașat completat (salvat în format excell 2007 sau superior), catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pe adresa de email: ph@ancpi.ro
- Persoana fizică autorizată ,depune sau trimite prin postă și cererea în original la OCPI PRAHOVA ;
- Datele de identificare ale persoanei fizice autorizate solicitante (copie carte de identitate si copie certificatul de autorizare);
Obs: Se vor urmări indicatiile din tabelul excell ce poate fi descărcat utilizând link-ul de mai jos:
Descarcăre formular excell, angajament, procedura de completare

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL - PFA
Vizualizare Anexă