LISTA SERVICIILOR ASOCIATE

SERVICII PRINCIPALE SI SERVICII SECUNDARE (ASOCIATE SERVICIULUI PRINCIPAL)

SERVICIUL PRINCIPAL   Serviciul principal poate fi asociat cu unul sau mai multe dintre serviciile secundare compatibile cu acesta
SERVICII SECUNDARE
Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.)
211 Receptie si infiintare carte funciara
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
212 Receptie (nr. cadastral)
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
213 Infiintare carte funciara
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 Ipoteca/ Privilegiu4)
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
Dezmembrare/Comasare  
221 Receptie dezmembrare / comasare
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
222 Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 Ipoteca/ Privilegiu4)
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
223 Dezmembrare pentru exproprieri
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
Intabulare sau inscriere provizorie
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 Ipoteca/ Privilegiu4)
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
222 Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
233 Ipoteca/ Privilegiu4)
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
233 Ipoteca/ Privilegiu4)
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
234 Imobile expropriate5)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
Notare  
241 Fuziune / divizare
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
242 Alte notari (inclusiv radierea)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
Rectificare  
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
252 Rectificare limite imobil
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
254 Modificare suprafata
255 Repozitionare imobil
253 Reconstituire carte funciara
251P Indreptare eroare materiala(PI)
254 Modificare suprafata
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
252 Rectificare limite imobil
255 Repozitionare imobil
261 Inscriere constructii
262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
255 Repozitionare imobil
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
252 Rectificare limite imobil
254 Modificare suprafata
261 Inscriere constructii
262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
256 Anulare operatiuni cadastrale
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
Actualizarea informatii tehnice
261 Inscriere constructii
231 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
254 Modificare suprafata
255 Repozitionare imobil
262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
262 Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
211 Receptie si infiintare carte funciara
251M Indreptare eroare materiala(MIXT)
254 Modificare suprafata
255 Repozitionare imobil
261 Inscriere constructii
Consultare/Informare  
271 Consultare documente din arhiva7)
251P Indreptare eroare materiala(PI)
275 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare
272 Extras de carte funciara pentru informare
273 Extras de carte funciara pentru autentificare
274 Certificat de sarcini
251P Indreptare eroare materiala(PI)
275 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare
129 Plan parcelar analogic
251P Indreptare eroare materiala(PI)
276 Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara
277 Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan
251C Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil(CAD)
Avize si receptii  
111 Aviz incepere lucrari
112 Receptietehnica pentru lucrari de masuratori terestre
113 Receptie lucrari fotogrammetrice
114 Receptia documentelor cartografice de uz public care nu implica masuratori
Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
1212 Aerofotograme  
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
 
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
128 Plan parcelar in format digital
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
275C Copii certificate arhiva cad
129 Plan parcelar analogic
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
271C Consultare documente din arhiva7)
275 Copii certificate din mapa de acte si carti funciare
275C Copii certificate arhiva cad
271C Consultare documente din arhiva7)
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
275C Copii certificate arhiva cad
275C Copii certificate arhiva cad
121 inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore
1210 Ortofotoplan rezolutie 0,5 � 2 m
1211 Ortofotoplan rezolutie 0,1�0,4 m
1212 Aerofotograme
1213 Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m
1214 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m
1215 Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m
122 Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS
123 Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite
124 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale -raster
125 Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial
126 Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D
127 Copii certificate ale planurilor si hartilor
128 Plan parcelar in format digital
129 Plan parcelar analogic
271C Consultare documente din arhiva7)
278 Eliberare duplicat  
279 Schimbarea cert de autorizare pt pers fizice/juridice/, Emiterea certif de autorizare pentru
geodezii cu drept de semnatura
Modificare limita UAT  
MODUAT Receptie/Infiintare/Sistare in urma modificarii limitei UAT
Reexaminare  
211 (ReEx) Receptie si infiintare carte funciara
231 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridicee
232 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
242 (ReEx) Alte notari (inclusiv radierea)
251M (ReEx) Indreptare eroare materiala(MIXT)
262 (ReEx) Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
213 (ReEx) Infiintare carte funciara
231 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridicee
232 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 (ReEx) Ipoteca/ Privilegiu4)
242 (ReEx) Alte notari (inclusiv radierea)
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
222 (ReEx) Inscriere dezmembrare / comasare in cartea funciara
231 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridicee
232 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 (ReEx) Ipoteca/ Privilegiu4)
242 (ReEx) Alte notari (inclusiv radierea)
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
231 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridice
232 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
233 (ReEx) Ipoteca/ Privilegiu4)
242 (ReEx) Alte notari (inclusiv radierea)
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
232 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
231 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridicee
233 (ReEx) Ipoteca/ Privilegiu4)
242 (ReEx) Alte notari (inclusiv radierea)
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
233 (ReEx) Ipoteca/ Privilegiu4)  
242 (ReEx) Alte notari (inclusiv radierea)
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
234 (ReEx) Imobile expropriate5)  
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
241 (ReEx) Fuziune / divizare  
242 (ReEx) Alte notari (inclusiv radierea)
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
242 (ReEx) Alte notari (inclusiv radierea)  
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
251M (ReEx) Indreptare eroare materiala(MIXT)
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
252 (ReEx) Rectificare limite imobil
251M (ReEx) Indreptare eroare materiala(MIXT)
254 (ReEx) Modificare suprafata
255 (ReEx) Repozitionare imobil
253 (ReEx) Reconstituire carte funciara
251P (ReEx) Indreptare eroare materiala(PI)
254 (ReEx) Modificare suprafata
251M (ReEx) Indreptare eroare materiala(MIXT)
252 (ReEx) Rectificare limite imobil
255 (ReEx) Repozitionare imobil
261 (ReEx) Inscriere constructii
262 (ReEx) Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
255 (ReEx) Repozitionare imobil
251M (ReEx) Indreptare eroare materiala(MIXT)
252 (ReEx) Rectificare limite imobil
254 (ReEx) Modificare suprafata
261 (ReEx) Inscriere constructii
262 (ReEx) Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
261 (ReEx) Inscriere constructii
231 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor juridicee
232 (ReEx) Drept de proprietate sau dezmembraminte, in favoarea persoanelor fizice
251M (ReEx) Indreptare eroare materiala(MIXT)
254 (ReEx) Modificare suprafata
255 (ReEx) Repozitionare imobil
262 (ReEx) Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
262 (ReEx) Extindere/desfiintare constructii si actualizare informatii tehnice
211 (ReEx) Receptie si infiintare carte funciara
251M (ReEx) Indreptare eroare materiala(MIXT)
254 (ReEx) Modificare suprafata
255 (ReEx) Repozitionare imobil
261 (ReEx) Inscriere constructii